Magazine Logo

Het dilemma van democratisch burgerschapp

James Tully

Waardenwerk

In het Westen domineert de opvatting van burgerschap als een status met bijbehorende rechten en plichten die een individu heeft. Sterker nog: het is deze moderne vorm van burgerschap die westerse staten wereldwijd hebben verspreid uit naam van 'civilisatie', 'modernisering', 'vrijheid' en 'democratie'. Daarnaast kan echter nog een andere vorm van burgerschap worden onderscheiden: het coöperatieve burgerschap. Inzicht in de korte geschiedenis van beide vormen van democratisch burgerschap kan ons helpen om de kracht en beperkingen van beide in te schatten en hun complexe onderlinge relatie te begrijpen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website