Magazine Logo

De ontdekking van het milieu (1)

Egbert van Tellegen

Waardenwerk

Tegenwoordig zijn in de media vrijwel dagelijks berichten te vinden over 'het milieu' dat op kleine of grote schaal door menselijke activiteiten wordt bedreigd. Of over individuen en instellingen die deze bedreigingen trachten tegen te gaan. Toch wordt pas sinds een halve eeuw het begrip 'milieu' op deze wijze gebruikt. Voor die tijd had de term betrekking op de sociale omgeving waarin mensen verkeren. Het begrip 'milieu'is thans de uitdrukking van een betrekkelijk nieuw besef van de gevaren die de planeet aarde lokaal en mondiaal als gevolg van menselijk handelen bedreigen. Dat besef is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan. In dit artikel wordt de voorgeschiedenis en de geschiedenis van dit nieuwe milieubesef in zeer grote lijnen geschetst en ook het begrip 'duurzame ontwikkeling' besproken. Daarna worden enkele desiderata voor de komende decennia genoemd en kort ingegaan op de bijdrage die humanisten vanuit hun achtergrond kunnen leveren aan het denken over milieuvraagstukken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website