Magazine Logo

Thema II: Inleiding op het thema

Ouderschapskennis

Ouderschap is vergelijkbaar met voetbal; iedereen heeft er een mening over. Er wordt op veel plaatsen en door veel mensen onderzocht, gedacht en gesproken over zaken die ouders aangaan en dit komt gedeeltelijk via de media tot ons. Ouders zouden meer zus, kinderen moeten meer zo. Deze beeldvorming over ouderschap vormt een contextuele factor of omstandigheid (Van der Pas, 2003) die ouderschap beïnvloedt. Hij zegt namelijk iets over of en hoe onze samenleving ouderschap erkent en waardeert. Ruim een jaar geleden vatte de redactie het idee op om aandacht te besteden aan ouders in media en beleid met als vraag: welke beelden en informatie over ouders en ouderschap bereiken ons via media, beleidsstukken en beleidsmakers? De vraag bleek makkelijker gesteld dan beantwoord. ‘Media en beleid’ is te veelomvattend om te onderzoeken. In dit thema zijn daarom de volgende keuzes gemaakt. Beleid is bekeken vanuit het gezichtspunt van enkele beleidsmakers en adviseurs op het gebied van jeugdzorg en gezinsbeleid. Josephine Vogel interviewde twee juristen die betrokken zijn bij onder andere de Wet op de Jeugdzorg, scheidings- en omgangsrecht, en opvoedingsbeleid. Het perspectief van de ouderbegeleiding komt aan bod in de analyse die Alice van der Pas maakte van een rapport door de Gezondheidsraad. Ten slotte is er het perspectief van een onafhankelijk uitvoerder van beleid, een maatschappelijk ondernemer en eigenaar van een organisatie die door gemeenten wordt ingehuurd voor de uitvoering van jeugd- en sociaal beleid in wijken en buurten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website