Magazine Logo

Diversiteit als kans. Het M I L E S-project in het levenskunde-onderwijs

Bernhard Stolz

Waardenwerk

Waaraan zetten vooroordelen zich vast?', luidde de vraag in een internationale workshop. 'Wanneer je je denken inricht volgens een indeling in "zij" en "wij"', was het antwoord van een Sloveense onderwijzeres. Op veel scholen in de Berlijnse binnenstad ligt het aandeel kinderen met een migratieachtergrond inmiddels boven de 80%, en in de nabije toekomst zal een op de twee Berlijnse scholieren terugblikken op een immigratiegeschiedenis van zijn of haar familie. De onderwijsprogramma's van de scholen bevatten weliswaar aanzetten (zij het veel te weinig) tot intercultureel leren, maar de migratiegeschiedenis van de families en de daaruit voortvloeiende capaciteiten en middelen van de kinderen, zoals bijvoorbeeld kennis van vreemde talen als het Turks of Arabisch, worden maar zelden belicht. Slechte kennis van het Duits, parallelle samenlevingen, buitenlandse jongeren die bereid zijn naar geweld te grijpen - bijna altijd wordt migratie in een probleemcontext aan de orde gesteld. Niet dat er geen problemen zijn, maar de bijna reflexmatige fixatie op die negatief bezette thema's is voor het schoolleven (en niet alleen hiervoor) allesbehalve behulpzaam. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website