Magazine Logo

Een transcultureel proces binnen een levensloopbestendig complex

Peter de Lange

Waardenwerk

Kijkend naar de sociaal-culturele achtergrond van autochtone en allochtone ouderen in een oude arbeiderswijk als het Oude Noorden in Rotterdam zie je overeenkomsten en verschillen. Waar leg je het accent op en wat doe je er mee? Sociaal-culturele verschillen hoef je niet te negeren maar je kunt er positief mee leren omgaan. Humanistisch geestelijk verzorgers zullen steeds meer culturele diversiteit tegenkomen in onze ouderenvoorzieningen. Zij kunnen in hun werk dan bijdragen aan het versoepelen van transculturele processen, waarmee ik doel op het stimuleren van culturele uitwisseling en op het bevorderen van een langzame toegroei naar een nieuwe, wellicht gezamenlijke, cultuur. Dat is de essentie van mijn inbreng. Aan de hand van enkele casussen wil ik ten eerste mijn persoonlijke visie naar voren brengen wat betreft de omgang met diversiteit. Vervolgens weeg ik het belang van culturele en sociale factoren voor allochtone groepen en schets de behoefte aan voorzieningen bij moslimouderen. Aan de hand van ervaringen binnen het eerste levensloopbestendige complex van Humanitas Rotterdam schets ik tenslotte één van de mogelijke wegen voor een geleidelijke transculturalisatie van ouderenvoorzieningen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website