Magazine Logo

Opvoeding als revolutionaire strategie - Anarchisme, geweldloosheid en pedagogiek in Nederland (1900-1914)

Vincent Stolk

Waardenwerk

Anarchisten hebben in Nederland een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van het geweldloze gedachtegoed. Ze ambieerden een maatschappij waarin mensen in natuurlijke harmonie met elkaar samenleefden, zonder dat er gezaghebbers nodig waren om een kunstmatige harmonie af te dwingen. Dit artikel zoomt in op een van de strategieën die anarchisten aan het begin van de twintigste eeuw wilden gebruiken om hun heilstaat te realiseren: de opvoeding van het kind. Op basis van brochures en publicaties in anarchistische tijdschriften in de periode 1900-1914 wordt in dit artikel onderscheid gemaakt tussen de opvattingen over opvoeding van twee anarchistische groepen, die representatief zijn voor twee vormen van vredesopvoeding die in dit artikel worden onderscheiden. De eerste vorm laat zich kenmerken door het hanteren van geweldloosheid als opvoedingsbeginsel en komt voor op de Humanitaire School te Laren van de christen-anarchisten. De tweede vorm ziet een rol weggelegd voor kinderen in de realisering van de geweldloze maatschappij, maar wil geweld daarbij niet uitsluiten. Deze vorm kenmerkt de pedagogiek van sociaal-anarchisten en antimilitaristen. Door het in kaart brengen van de twee vormen van vredesopvoeding aan de hand van deze twee anarchistische groepen wil dit artikel een bijdrage leveren aan het begrip van geweldloosheid aan het begin van de twintigste eeuw. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website