Magazine Logo

Indoctrineren of inspireren? - Dilemma's in de opleiding tot psychiater

Jan Pols en Martin Wiznitzer

Waardenwerk

Voor artsen die psychiater willen worden is de opleiding tot in de puntjes geregeld. Ambachtelijke en ethische inzichten, kennis, vaardigheden, samenwerking met verpleegkundigen en alle andere in de GGZ werkzame disciplines worden in de stages onder zorgvuldige begeleiding geleerd. Men moet leren om te gaan met alle mogelijke gevoelens die in het contact met patiënten kunnen ontstaan en hoe de aios (arts in opleiding tot specialist) eigen grenzen kan herkennen en bewaken. De aios moet leren een therapeutisch contact op te bouwen en diagnostiek te beoefenen door praktijkervaring op te doen. Er is een uitvoerig opleidingsreglement (de versie uit 2009 telt 149 bladzijden!) waarin omschreven is waaraan de opleiding moet voldoen, welke stages moeten worden doorlopen, welke cursussen gevolgd moeten zijn en hoe de aio getoetst en beoordeeld moet worden. In de opleidingseisen klinkt in de loop der jaren een steeds dwingender indoctrinatie door. De eisen worden steeds gedetailleerder uitgewerkt met als doel dat psychiaters zoveel mogelijk hetzelfde weten en kunnen. Die trend is begrijpelijk vanuit de gedachte dat het een zwakte is van de psychiatrie dat de beroepsuitoefening zo verscheiden is en dat de psychiatrie zich kenmerkt door verschillen in overtuiging van de beoefenaars ervan. Richtlijnen, protocollen, zorgpaden en wat dies meer zij schrijven voor wat zowel beginners als gevorderden moeten doen in allerlei situaties. In de opleiding werden landelijk uitgevoerde kennistoetsen geïnstitutionaliseerd, waardoor de nadruk nog veel sterker ging liggen op een gemeenschappelijk kennispakket. Men moet de richtlijnen goed kennen om te slagen voor de toets. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website