Magazine Logo

Perspectieven voor de psychiatrie?

Eite P. Veening

Waardenwerk

In dit verkennend essay probeer ik een weg te zoeken uit de impasse waarin veel discussies en ontwikkelingen binnen het brede veld van de psychiatrie lijken te zijn aangeland. Betoogd zal worden dat het gaat om een impasse tussen twee perspectieven: enerzijds dat van een wetenschappelijke normering en anderzijds dat van een zorg-normering. Ik pleit ervoor en beargumenteer dit laatste perspectief het grootste gewicht te geven. Dit doe ik als een betrokken buitenstaander, als een filosoof die al decennia in en rond de GGZ werkzaam is en juist als filosoof gefascineerd is door al die vraagstukken waar 'de psychiatrie' het moeilijk mee heeft. Die fascinatie vanuit de filosofie impliceert ook een soms forse abstrahering van de vaak heel concrete vragen binnen dat veld van de psychiatrie. Het lijkt me voor zowel binnen- als buitenstaanders duidelijk dat het vakgebied van de psychiatrie geplaagd wordt door een groot aantal moeilijk- tot niet-oplosbare vraagstukken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website