Magazine Logo

Een juweel op dun ijs - Het engagement van Eternal Sunshine of the Spotless Mind bezien vanuit het denken van Soren Kierkegaard

Allard den Dulk

Waardenwerk

Is engagement in de huidige tijd nog wel mogelijk? De afgelopen tien jaar is een groep jonge Amerikaanse kunstenaars op de voorgrond getreden wier werken in het teken staan van engagement, medemenselijkheid en het zoeken naar zingeving. De film Eternal Sunshine of the Spotless Mind is een van die werken. Het engagement van de film kan het best worden begrepen vanuit het denken van de Deense filosoof S0ren Kierkegaard. Levensvatbaar hedendaags engagement kan zich niet voeden met een tijdloos ideaalbeeld, omdat dit uiteindelijk juist leidt tot werkelijkheidsverwaarlozing. Hedendaags engagement kan slechts vorm krijgen als betrokkenheid bij een voortdurend veranderend bestaan waarbij, vanwege die voortdurende verandering, het individu zijn betrokkenheid steeds opnieuw moet opnemen, in een eindeloze herhaling van zijn geëngageerde keuze. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website