Magazine Logo

De Volmaakte misdaad - Over de noodzakelijke comeback van de geëngageerde kunstenaar in het tijdperk van de hyperrealiteit

Aishlinn Bruinja

Waardenwerk

Op dit moment voltrekt zich de Volmaakte misdaad. Het gebeurt hier en nu, onder ieders neus, terwijl maar enkelen zich er daadwerkelijk bewust van zijn. Het is een proces dat al een tijd geleden in gang is gezet, maar gelukkig nog niet is voltooid. Over welke misdaad gaat het? Dat zou de geëngageerde kunstenaar ons duidelijk moeten maken. Binnen de chaos en de complexiteit van de geglobaliseerde wereld richt hij zich echter liever op de kleine verhalen en verzuimt hij zijn taak... Dit is een onderzoek naar het hedendaags engagement binnen de beeldende kunst: een essay dat pleit voor het blootleggen van de Volmaakte misdaad en dat vier voorbeelden presenteert van kunstenaars die daar al aan bijdragen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website