Magazine Logo

De ontwikkeling van empathisch begrip

Hans Alma & Adri Smaling

Waardenwerk

In dit artikel introduceren we een model om empathie te begrijpen als een meerlagig fenomeen dat ontwikkeld kan worden door training of levenservaring. Empathie is het vermogen zich denkbeeldig, via de verbeelding, te verplaatsen in de ervaringswereld van een andere persoon met als doel die ander te begrijpen. Empathisch begrip wordt opgevat als een tweedimensionaal concept. De mentale dimensie verwijst naar de affectieve, cognitieve en interpretatieve lagen in empathisch begrip. De sociale dimensie verwijst naar de expressieve, responsieve en interactieve lagen in empathisch begrip. Door deze twee dimensies kruiselings met elkaar te verbinden, ontstaat een matrix met verschillende vormen van empathie. De meest complexe, optimale vorm wordt aangeduid als dialogisch-hermeneutisch empathisch begrip. Het belang van de verbeeldingskracht in de ontwikkeling van optimaal empathisch begrip wordt uitgewerkt. Zowel verbeeldingskracht als empathisch begrip kunnen worden opgevat als tweevoudig meerlagige fenomenen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website