Magazine Logo

Filosoferen met kinderen, een vak of een manier van doen?

Kees Meijlink

Waardenwerk

Filosoferen is een vorm van onderzoekend leren. Kinderen vormen een onderzoeksgemeenschap en overleggen met elkaar om tot een weloverwogen oordeel te komen. Daarbij behoort de leerkracht een heel bescheiden rol te spelen. Bij onderzoekend leren zijn de leerlingen actief en staat de leerkracht aan de zijkant. Dat is geen vanzelfsprekendheid in het onderwijs. Vaak is het andersom. Leren wordt meestal door de leerkracht geregisseerd. Op zich is daar is niet zoveel mis mee. Probleem is alleen dat het meestal betekent, dat de leerkracht niet slechts de regie voert, maar vooral ook aan het woord is en daarmee het leergesprek bepaalt en veel leertijd inneemt. Daarbij wordt vooral geleerd via instructie en onderzoek is dan niet aan de orde. Zeker de leerlingen onderzoeken niets. Zij geven de 'juiste' antwoorden. Toch is onderzoekend leren als zo oud als het onderwijs zelf. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website