Magazine Logo

Speelruimte in behandeling

Otto Dellemann

Waardenwerk

De GGZ is in beweging, het speelveld waarin de behandeling plaatsvindt, is onderhevig aan ingrijpende veranderingen die de speelruimte in de behandeling verkleinen. De kwaliteit van de behandeling voor patiënten lijdt hieronder, hulpverleners verliezen de zin in/van hun werk, overbelasting en burn-out liggen op de loer. Ziektekostenverzekeraars verkleinen het speelveld met hun nadruk op kortdurende, transparante, klachtgerichte trajecten. Ontwikkelingen als het inrichten van een omvangrijke basisggz en een kleinere specialistische poli hebben een vergelijkbare impact. Vakinhoudelijke factoren verkleinen de speelruimte in de behandeling onnodig omdat de richtlijnen voor de behandeling voor een specifieke stoornis geënt zijn op een te beperkte selectie van relevante kennis. Terwijl er meerder bronnen van kennis beschikbaar zijn, baseert de hulpverlening zich vooral op klachtgerichte kennis, bij voorkeur uitgewerkt in zorgpaden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website