Magazine Logo

Perverse prikkels of hoogdravende idealen - Wetenschappelijke integriteit in calvinistisch of humanistisch perspectief

Vincent Stolk

Waardenwerk

De universiteit ligt onder vuur. De laatste jaren laten een toename zien in de kritische bejegening van de universiteit door studenten en wetenschappers. De meeste kritiek is gericht op de structuur van de universiteit: met name de wijze waarop het onderzoeksgeld wordt verdeeld en de universiteit wordt gerund. In deze bijdrage aan de discussie wil ik de vraag opwerpen in hoeverre de problemen op de universiteiten niet alleen met structuren te maken hebben, maar ook met wetenschappers zelf. Hoe verhoudt hun gedrag zich tot wetenschappelijke waarden? Welke rol speelt integriteit in de problemen op de universiteit? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website