Magazine Logo

Zie de mens (‘Birdman’)

L.L. Stegman

Waardenwerk

In een prachtig, nieuw boek, The Meaning of Human Existence (2014) zegt de wereldberoemde bioloog Edward Wilson het onomwonden: de wetenschap kan niet zonder de 'humanities', de geesteswetenschappen. De humaniora zijn geen geldverslindend, onnuttig vermaak voor mensen die zichzelf ergens op een vluchtstrook langs de maatschappelijke snelweg hebben geparkeerd. Door middel van technologie wordt de mens tot meester van de evolutie - hoe gaan we die vormgeven? Dat gaat veel verder dan technologie louter zien als motor van de economie, zoals dit kabinet voorstaat - alles wat niet instrumenteel gebruikt kan worden geldt als overbodige luxe. Het biedt echter geen enkele reflectie op de dilemma's die van alle kanten op ons afkomen. Vragen als: Willen we echt biologisch concurreren met robots door middel van hersenimplantaten en genetisch verbeterde intelligentie en sociaal gedrag? Moeten we meteen ingrijpen als we technisch gedetecteerd een aangeboren neiging tot gewelddadig gedrag waarnemen? We kunnen ons de luxe dit soort vragen als overbodige luxe te zien niet permitteren. Uitzoeken wat het betekent om mens te zijn, is meer dan ooit een dwingende noodzaak. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website