Magazine Logo

Redactioneel

Waardenwerk

In dit zomernummer van Waardenwerk komen zowel actuele onderwerpen als trage vragen rond waardenwerk in de praktijk aan bod. Het nummer opent met drie artikelen over de morele dimensie van politiewerk, mede tegen de achtergrond van de perikelen rond de ontwikkeling van de Nationale Politie. Centraal in dit themadeel staat een bewerking van de rede waarmee Jan Nap vorig jaar het lectoraat 'Waardevolle Praktijkontwikkeling' aan de Politieacademie heeft aanvaard. In aansluiting daarop schetst Nap op basis van eigen ervaringen een aantal voorbeelden van 'waardevolle praktijkontwikkeling' in de politieorganisatie. De derde bijdrage is geschreven door Bart Willemsen. Vanuit zijn jarenlange ervaring als adviseur en docent bij de politie reflecteert hij met behulp van het presentiebegrip van Andries Baart op het belang van 'aansluiten' voor politiewerk. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website