Magazine Logo

Zonder Filosofie centraal te stellen is Humanistiek geen Humanistiek meer

Fernando Suarez Müller

Waardenwerk

Humanistiek was en is de studie van menselijke waarden en de zin van het menselijk bestaan. In het bijzonder gaat het om humanistische waarden en zinvragen. In die zin is humanistiek verbonden aan humanisme als levensbeschouwing. Deze twee bereiken (menselijkheid en mens-zijn) zijn fundamentele pilaren van het onderwijs en onderzoek op de UvH geweest. Dit kwam tot uitdrukking in de richtingen die nog steeds structurerend zijn voor ons doen en denken, namelijk Humanisering en Zingeving. De verbinding van humanistische ethiek (menselijke waarden) en existentiële reflectie (zingeving) bepalen het (humanistisch) levensbeschouwelijke karakter van onze studie. Deze filosofische grondslag is ook bepalend voor de specifieke buiten-academische beroepsuitgang van de studie humanistiek: de combinatie van geestelijke verzorging, educatie en organisatie-advies. Hier worden specifieke vaardigheden gecombineerd met filosofische reflectie omtrent menselijkheid en zingeving. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website