Magazine Logo

Literatuur - Recensi: Valse salie - kroniek van een verscheurde jeugd

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Roos Boum (2007). Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 978-6665-825-7, 329 pag. €16,- In meer dan 100 hoofdstukjes vertelt de auteur over haar jeugd als enig kind van een moeder met MBP-gedrag: Munchau-sen by Proxy. Het is de alom gebruikte, bizarre naam voor het ziek praten of ziek maken van kinderen door een ouder. Soms gebeurt het met geweld; altijd met 'medewerking' van artsen1. Boum vermengt ervaringen van lotgenoten met het eigen verhaal, en de eerste helft schrijft ze beurtelings vanuit het standpunt van moeder en van zichzelf. Een reguliere autobiografie is het dus niet, maar ik ervoer het boek als geloofwaardig. Het lezen is geen pretje: door de uiterst gedetailleerde behandeling van een afstotend onderwerp, de larmoyante stijl, de langdradigheid van het ene doktersbezoek na het andere en van belevenissen in de ene manege na de andere waar tiener Boum troost en moed uit put. Toch wint het boek daardoor aan authenticiteit. Hoe dan ook bewonder ik de moed van de auteur om zich de wrange details te herinneren en ze op te schrijven. Niet zozeer de verhaaldetails als wel de hoofdspelers in dit zoveelste MBP-drama vind ik intrigerend: moeder, vader, kind, artsen en vakliteratuur. Ik bespreek daarom niet de vijf delen van het boek, maar focus op de spelers - in de volgorde waarin ze opkomen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website