Magazine Logo

Tussen Scylla en Charybdis - Munchausen by proxy: ouderschap als kwelling

Herman Baartman

Ouderschapskennis

Nooit eerder kostte het me zoveel moeite iets te begrijpen van het onderwerp waarover ik schrijf. Het is namelijk ouderschapspathologie in optima forma, beter gezegd in pessima for-ma. Het is te gek voor woorden. Je verstand staat erbij stil, dus ook de pen af en toe. Moeders die hun kind ziek maken, die spelen met het leven van hun kind en als ogenschijnlijk toegewijde moeder samen met een arts, vaak meer dan een, een kind aan schier eindeloze medische tortuur onderwerpen. Al schrijvend heb ik geprobeerd er iets van te begrijpen, in het begin niet wetend waar ik uit zou komen. Gaandeweg begon het wat te dagen.(1) Ik hoop dat dit verslag uitnodigt om mee te denken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website