Magazine Logo

Ouderschapsgroei tijdens een crisis - van vermeend falen naar ‘ertoe doen als ouder’

Juul Rijkschroeff

Ouderschapskennis

Twee thema's komen in dit artikel aan de orde: de emoties van ouders wier baby na de geboorte een hartafwijking blijkt te hebben, en de extra complicaties daaromheen door 'cultuurverschil' tussen vader en moeder, en tussen ouders en behandelteam. Het verbindende hoofdthema is hoe de ouderbegeleider als veilige vertolker en vertaler fungeert tussen vader en moeder, tussen de ouders en de baby, en tussen ouders enerzijds en verpleging en behandelteam anderzijds. Een gevalsbeschrijving illustreert deze thema's én hoe de 'kleur' van de ouderbegeleider in deze casus haar werk vergemakkelijkt. Maar eerst informatie over intensive care rond een pasgeboren kind, en over complicerende effecten van cultuurverschil tussen ouders. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website