Magazine Logo

Ziekenhuisopname van een kind ontregelt de ouderlijke werkvloer

Sander Muntz

Ouderschapskennis

Samenvatting In zijn opleiding werd auteur geïnspireerd door het denken van Wouters en Van Riet (2002) over emanciperende hulpverlening: hoe zorg je dat patiënten geen object van behandeling worden, maar subject blijven. Voor het werken als ouderbegeleider zijn aanvullende vaardigheden en inzichten vereist. De ouder is namelijk niet zelf patiënt, maar het kind. De ouderbegeleider probeert de ouder 'subject' te laten blijven, maar de ouder mist vaak het zelfvertrouwen daartoe. Bovendien: hoe zieker het kind, hoe intensiever het contact met het behandelteam. Dit stelt hoge eisen aan ouders, terwijl zij feitelijk weinig invloed hebben op de behandeling. Het ontbreekt hen niet aan zeggenschap in strikt formele zin; wèl aan ruimte voor hun ervaringen, reacties, emoties als ouder. De gewenste theoretische en methodische aanvulling vond Muntz in het werk van Alice van der Pas (2009). Het is gericht op versterking van de autonomie van ouders wanneer deze als vader of moeder in contact met professionals zeggenschap willen houden (of krijgen) over de gang van zaken rond onderzoek, behandeling of verzorging van hun kind. In onderstaand artikel vertaalt auteur de theorie Van der Pas over ouderschap naar de dagelijkse praktijk van ouderbegeleiders in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Een en ander moge verduidelijken hoe en waarom ziekenhuisopname van een kind vaak leidt tot afbrokkelen van ouderlijke zeggenschap, en dat het bij uitstek de taak is van de ouderbegeleider om dat proces te keren. Dat begint echter met zicht krijgen op het afbrokkelproces zelf. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website